Utvecklingsprogram

Utvecklingsprogram över tid med fokus på hälsa, kommunikation och eget förändringsarbete

 

Detta utvecklingsprogram riktar sig till dem som önskar en högre kvalitet på det som presteras professionellt och en allmänt bättre livskvalitet – helt enkelt ett bättre liv.

Grundidén är man är en grupp från en arbetsplats, organisation, myndighet, kommunförvaltning, från kyrkan eller precis var och vad som helst.

Man går utvecklingsprogrammet tillsammans för att optimera en kvalitetshöjning av allt som sker i det sammanhanget man verkar. Samtidigt som man kommer få en högre arbetstillfredsställelse är målet en avsevärt bättre medvetenhet och hälsa.

Ett exklusivt utbildningsprogram som kommer ge en djupare förståelse för hälsa, kommunikation, personlig utveckling och förändringsprocesser.

Varje utbildningstillfälle består av en mix av olika pedagogiska aktiviteter; föreläsning, erfarenhetsutbyte, reflektion, vägledning, demonstrationer och analyser. Självklart med fokus på verkliga praktiska situationer bland annat med hjälp av inledande samtal med varje deltagare kring utmaningar och möjligheter.

 

INTENTION

Intentionen är att programmet bland annat ska leda till en ökad insikt om hälsa, skicklighet i kommunikation och att leda sin egen och andras förändringsprocesser.

Denna utbildning är upplagd för att skapa trygghet, stabilitet & kompetens som ska leda till bättre arbetsmetoder och ökad personlig trivsel, vilket är grundförutsättningar för god hälsa.

Vi vill skapa nyfikenhet kring vad som är möjligt och tryggheten att genomföra det!

RAMSÄTTNING

Utbildningen inleds med en personlig kontakt och samtal med deltagarna för att möjliggöra en analys av deras upplevda och faktiska utmaningar och möjligheter.

Vår erfarenhet visar att när deltagarna inför första utbildningstillfället genomfört sin arbetsuppgift för att vara mentalt ”på plats” vid första tillfället, så blir inlärningstiden kortare och inte minst kommer de att vara trygga inför vad som ska ske och vilka vi är.

Intervjuerna kommer också ligga som grund för det slutgiltiga utbildningsupplägget.

Varje block kommer att innehålla dels undervisning i ny kunskap samt fördjupning/träning för att integrera. Mellan tillfällena ska egenarbete ske vilket följs upp på nästkommande tillfälle.

Ämnen och teman bland annat från inforuta nedan.

Under programdesignfasen kommer ett detaljerat upplägg att presenteras.

UPPLÄGG

Utbildningen sker i förslagsvis tre 2-dagars block med ett uppföljningstillfällen med återkoppling under en halv till en dag per kvartal under ett år.

 

Ämnen och teman

 

 • Kommunikation
 • Mötesstrategier & förhandling
 • Ramar och ramkompetens
 • Återkoppling och Feedback
 • Ställa rätt frågor
 • Egen utveckling
 • Beteenden, egna och andras
 • Personligt ledarskap
 • Stress, sömn, kost och träning
 • Hantera och förändra egna och andras antaganden
 • Att sätt meningsfulla mål och strategier för att nå fram

 

Grundstruktur

Föreläsning, erfarenhetsutbyte, reflektion, vägledning, demonstrationer, analyser och diskussionsuppgifter.

Vi lägger också stor vikt vid gemensamma fysiska aktiviteter, såväl inomhus- som utomhusträning med en personlig tränare för att ytterligare understryka vårt hälsoperspektiv.

Under blocken läggs fokus på integrering av ny kunskap och fördjupning och träning av densamma. Under utbildningen ingår också ”hemuppgifter” med andra ord en möjlighet och utmaning att omsätta ny kunskap i praxis.

Under lunchtid i varje block ingår även ett ”Prat om mat” lättsam och inspirerande kort kostföreläsning.

 

Hälsoprofiler

Som en ”nulägesanalys” av den egna hälsan och som en motivator till det framtida förändringsarbetet kan man med fördel inleda sin egen hälsoresa med en hälsoprofilsbedömning.

En hälsoprofilbedömning innehåller frågor om livsstil och hälsa (fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt symptom, stress, ensamhet och hälsa). Mätning av längd, vikt och blodtryck och konditionstest på cykel. I tillägg till detta ett samtal med fokus på individens hälsovision.

 • I arbetsmiljölagen trycker man på samverkan mellan

 • I början av 90-talet (oj va tiden rusar på) så bes

 • Jag har funderat en del på innebörden i orden ”att