vårt dna

I allt vi gör finns en grund och en önskan om att göra skillnad. Och en fast övertygelse om att det är möjligt. Det som särskiljer oss från andra kan troligen vara att vi inte jobbar efter specifika modeller och metoder. Allt vi levererar är anpassat efter ditt behov. Allt är anpassat och skapat efter att vi tillsammans med dig förstått vad det är du vill ska förändras. Vad det är som ska bli annorlunda.

 

Vi har inte någon färdig modell så vi gör det möjligt för dig att plocka ihop valda delar av vårt utbud och sätta ihop ditt eget program. Att själv avgöra hur mycket eller hur lite utrymme respektive del ska få ta. Flexibilitet när den är som bäst!

Vår samlade erfarenhet och kompetens ger bredd och djup och arbetsprocessen: Insikt i sikte.

 

Pia Ståhl har en mångårig bakgrund som ledare och linjechef i flera olika branscher, och har under de senaste åren verkat som såväl internkonsult, som konsult i egen regi, inom förändringsledning, organisations- och kulturutveckling samt individuellt ledar- och medarbetarstöd. 2011 var Pia semifinalist i Årets Ledarutvecklare.

2016 vald till Årets Mentor i Almis mentorprogram i Stockholm.

 

Jan-Erik Ståhl är legitimerad sjukgymnast och har i egen regi drivit ergonomiskt arbetsmiljöarbete sedan 1990. Han är ergonom, arbetsmiljökonsult och skribent och arbetar både på tvärs av branscher och på alla nivåer i organisationer. Specialist både inom kontorsergonomi och inom transport och bevakningsbranschen. Är författare till flera uppskattade böcker om ergonomi och hälsa och är ett tungt namn inom arbetsmiljöutbildningar.

Insikt i Sikte 

är vår arbetsprocess tillsammans med dig. Vi skräddarsyr föreläsningar, kurser, utbildningar och utvecklingsprogram med dessa huvudkomponenter. Och självklart kan vi addera annat.

Bestäm hur omfattande det kan vara. Hur mycket tid ni kan prioritera för er utveckling.

Du funderar över vad du vill ha med. Och självklart över sekvens och proportion.

Var tyngdpunkten ska ligga och vad som är viktigast för dig.

Stort eller smått. Långt eller kort. Så kommer vi med ett förslag till dig baserat på dina önskemål och vår erfarenhet av vad som fungerar.

Vi har inte någon färdig modell så vi gör det möjligt för dig att plocka ihop valda delar av vårt utbud och sätta ihop ditt eget program. Att själv avgöra hur mycket eller hur lite utrymme respektive del ska få ta. Flexibilitet när den är som bäst!

Kontakta oss så diskuterar vi hur just er modell skulle kunna se ut.

info@insightacademy.se