ABW-det moderna kontoret.

ABW-det moderna kontoret.

I början av 90-talet (oj va tiden rusar på) så besökte jag ett väldigt moderna kontor i Sundbyberg, det var ett s.k. flexibelt kontor. Kontorsformen var bl.a. ett önskemål från medarbetarna för de var konsulter som oftast var ute hos kunder och någon gång i veckan var de inne på kontoret och då ville de verkligen träffa varandra. Sagt och gjort, de fick ett helt öppet kontor, ingen hade sitt egna arbetsplats, och datorerna sänktes ned från ett citronträd. Alla var mycket nöjda.

Konceptet exploderade till många andra företag med inte alls lika bra resultat, och sedan kom de vanliga öppna kontoren med sina för-och nackdelar. Genom åren har tjänstemän på en mängd olika företag ”anpassat” sig en rad olika lösningar: Vanliga kontorsrum med en eller två personer.

Öppna kontor, där alla har egna arbetsplatser men inga egna rum, allt ifrån 4 personers i ett rum till, ja nästan oändligt antal platser. Det finns också öppna kontor, men utan egna arbetsplatser, s.k. flexibla kontor.

Grunden för de olika kontorsformerna, och där är alla experter överens, kontorsformen ska stödja verksamheten.

Min erfarenhet är ju att så är det långt ifrån alltid. Det finns många olika bevekelsegrunder till att man har skapat kontor där man inte har egna rum, men den absolut vanligaste är, ekonomi. Men det är inte alltid det man säger högt och tydligt, utan de ekonomiska motiven döljs ibland av ord som ”ökad och bättre kommunikation och snabbare beslut”.

Kort historisk återblick.

Vad händer med människan när allt förändras.

Låt mig segla iväg i några reflektioner:

Många tjänstemän är vana med ständiga omorganisationer, en ny VD som vill sätta sin prägel på verksamheten och du går på ett möte och får veta om det nya. Men du har kvar ditt rum, så du har kunnat tänka ”de får hitta på vad de vill, men jag går tillbaka till mitt rum och gör som jag brukar”.

Men….så plötsligt en dag på mötet får du också höra att i allt det nya ska ni också bli av med era rum, ni ska sitta i ett öppet kontor. Och så plötsligt har du inget eget rum att gå in i och göra allt som vanligt. Det innebär för många en mycket stor förändring.

Åren går och du har vant sig att sitta i ett öppet kontor, och lite bra är det, och du har ju i alla fall din egen arbetsplats. Nytt möte, ny VD, nya tider och nu kommer du bli av med din egen arbetsplats.

Ny stor förändring.

Nyckelordet här är FÖRÄNDRING. Hur noggranna är man med förändringsprocessen?

Nutid

Så nu är vi här med det nya kontoret. Det kallas för, håll i dig nu:

Aktivitetsbaserade kontor/arbetsmiljö

Funktionsbaserad kontor/arbetsmiljö

Men det förkortas ABW som står för Activity Based Workplace, så det blev plötsligt på engelska….

Det är kontorsform som innebär att när du kommer till jobbet på morgonen så kan du välja vilken plats du vill, och du kan då välja ett område på arbetsplatsen som passar för din för tillfället aktuella arbetsuppgift. Behöver du lugn och ro, gå till den lugna och tysta ytan, behöver du prata i telefon och vara lite bullrig, gå till den ljudliga delen, behöver du prata om hemligheter i telefon, gå till det lilla ljudisolerade rummet, behöver du jobba tillsammans med dina kollegor, gå till mötesytan, är du less på att gå till jobbet, stanna hemma, sitt på fiket eller i hotellfoajén.

Välkommen du sköna nya värld.

Är detta bra?

Stödjer kontorsformen er verksamhet?

Passar det samtliga personer med alla olika arbetsuppgifter på ert företag?

Gör man processen rätt?

Tar man hänsyn till utmaningen i förändringsprocessen?

Hur blir det med ergonomin?

Och som av en slump har vi på Insight kunskapen och erfarenheten att räta ut dina frågetecken.