Author: minna

I arbetsmiljölagen trycker man på samverkan mellan parterna. Ute i verkligheten kan det handla om en god dialog mellan skyddsombud och chefer, men hur fungerar det egentligen? I egenskap av ergonomikonsult under 26 år har jag besökt både en och annan arbetsplats. Jag brukar bli mottagen av...

I början av 90-talet (oj va tiden rusar på) så besökte jag ett väldigt moderna kontor i Sundbyberg, det var ett s.k. flexibelt kontor. Kontorsformen var bl.a. ett önskemål från medarbetarna för de var konsulter som oftast var ute hos kunder och någon gång i...

Jag har funderat en del på innebörden i orden ”att komma till insikt”. Om det faktiskt är något man kommer till, så måste det ju betyda att man varit på väg. Från något och till något. Och att man har kommit fram! När jag googlar på ordet insikt...