Att komma till insikt

Att komma till insikt

Jag har funderat en del på innebörden i orden ”att komma till insikt”.
Om det faktiskt är något man kommer till, så måste det ju betyda att man varit på väg.
Från något och till något. Och att man har kommit fram!
När jag googlar på ordet insikt så hittar jag synonymerna; inblick, förståelse, kännedom, kunskap, vetande.
När jag googlar på synonymer till att komma till insikt hittar jag; vakna.
Spännande.
Och jag tänker att det kanske kan vara precis så. Ett uppvaknande.
Att allt blir tydligt och klart. Till och med kanske självklart.

Vi tycker att vi har kommit fram, till både det ena och andra.
Och vi delar gärna med oss av vår inblick, förståelse, kännedom, kunskap och vetande.