Partners

Partners

För oss betyder vårt partnersamarbete att vi har några mycket seriösa aktörer på svensk arbetsmarknad som uppdragsgivare, men också att vi samarbetar med att ta fram utbildningar, kurser och seminarier.

För dig som läser detta kan det tjäna som en form av kvalitetssäkring.

 

Metodicum

arbetar för ett effektivt och hälsosamt arbetsliv De skapar verktyg och utbildningar för ett effektivare och hälsosammare arbetsliv.

Förutom utbildningar, ordnar de ett antal konferenser om aktuella ämnen varje år.

De rör till exempel ny lagstiftning eller politiska initiativ som påverkar personalpolitiken. De arbetar också med arbetsmiljökartläggningar.

 

Prevent

är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Samtliga utbildningar, projekt och material i form av böcker, checklistor m.m.

är framtaget i samverkan av fackförbund och arbetsgivare.

De informerar, utbildar och tar fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

 

BYA

bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, BYA,

är en ideell förening där medlemmarna är bevakningsbranschen

representerade av Almega Säkerhetsföretagen och Svenska

Transportarbetareförbundet. De utvecklar väktaryrket, utbildar väktare och övrig säkerhetspersonal, främjar arbetsmiljöarbetet och ökar kunskapen om bevakningsbranschen i samhället.

 

TYA

är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs mot företag anslutna till TYA genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYA bidrar till att utveckla kompetens och arbetsmiljö och därmed bidrar man också till ökad produktivitet och lönsamhet.

 

Arbetsmiljöstrategerna

är en paraplyorganisation för seniora arbetsmiljökonsulter som utbildar och ger stöd i en mängd olika arbetsmiljöfrågor.

 

Arbetslivsresurs

identifierar, stärker och utvecklar människor och organisationer.

De har kunskap om vad som krävs för att locka det bästa ur individer, oavsett om man är sjuk eller frisk, medarbetare eller chef. De utvecklar organisationer genom att utveckla medarbetarna.

  • I början av 90-talet (oj va tiden rusar på) så bes

  • Jag har funderat en del på innebörden i orden ”att

  • I arbetsmiljölagen trycker man på samverkan mellan