Samverkan

Samverkan

I arbetsmiljölagen trycker man på samverkan mellan parterna.

Ute i verkligheten kan det handla om en god dialog mellan skyddsombud och chefer, men hur fungerar det egentligen?

I egenskap av ergonomikonsult under 26 år har jag besökt både en och annan arbetsplats. Jag brukar bli mottagen av chefen, vi pratar lite om varför jag är där och chefen beskriver verksamheten och ev. olika ergonomiska problem. Vettig och bra person tänker jag. Sedan tar skyddsombudet över och vi går ut i verksamheten och jag ser mer i detalj hur man arbetar. Vettig och bra person tänker jag.

När jag börjar bli klar med mitt besök så händer det att jag träffar chefen och skyddsombudet tillsammans i samma rum, och vi ska prata om vad jag kommit fram till och hur vi ska lägga upp en ev. fortsättning på mitt jobb. Och då plötsligt är vare sig chefen eller skyddsombudet särskilt vettiga längre, kanske fortsatt trevliga, men inte särskilt vettiga eller konstruktiva. Vad hände?

Jo man har förlorat förmågan till god kommunikation. Och vad bero det på? Ja vad beror det på att ett par som varit tillsammans i ett antal år inte längre kan prata med varandra.

Vi får våra ”ryggsäckar” av icke uppklarade frågor, missförstånd, förutfattade meningar om den andra, trötthet och brist på respekt, krav och motkrav, förhoppningar som inte infrias osv.

Detta kan hända den eller de bästa och det beror sällan på illvilja utan en brist i förståelsen vad kommunikation handlar om. Allt vi gör är kommunikation.

I min strävan att hjälpa medarbetare, företag och organisationer med deras ergonomiska problem, har jag tyvärr inte alltid kunnat ”löpa linan ut” p.g.a. brist på kommunikation bland nyckelpersoner. Denna brist på kommunikation har då resulterat i brist på grundläggande förbättringar av arbetsmiljön.

Nu för tiden är det med stor arbetsglädje som jag kan hjälpa företag och individer med deras ergonomiska problem genom att kunna erbjuda dem mer kunskap om kommunikation i mitt och Pias företag Insight Academy.

Tänk vad roligt det är att kunna ha det trevligt på jobbet, jag har det oftare idag, har du?

Jan-Erik

Tags: