samverkan Tag

I arbetsmiljölagen trycker man på samverkan mellan parterna. Ute i verkligheten kan det handla om en god dialog mellan skyddsombud och chefer, men hur fungerar det egentligen? I egenskap av ergonomikonsult under 26 år har jag besökt både en och annan arbetsplats. Jag brukar bli mottagen av...