Att finna

Strategisk ergonomi

att finna

Ergonomi är så mycket mer än att böja på benen och sitta rätt

 

”Ska jag göra som jag brukar göra eller ska jag göra rätt?”

 

Citatet sammanfattar dilemmat med ergonomiarbetet. Frågan är, varför gör man inte rätt?

 

Denna två-dagars utbildning ger er en metodik, ett arbetssätt, för att analysera förkommande arbetsuppgifter ur ett ergonomiskt perspektiv. Efter genomförd utbildning kommer ni, utan framtida hjälp utifrån, kunna arbeta med ergonomiska analyser och hitta lösningar på ergonomiska problem.

 

Utbildningen vänder sig till ledning, avdelningschefer, arbetsledare, skyddsombud och övriga nyckelpersoner på företaget.

Ergonomi handlar om människan, arbetsuppgift och arbetsmiljön, och samspelet mellan dem. Bättre ergonomi ger förutom en bättre arbetsmiljö en ökad produktivitet och bättre kvalitet, eftersom bättre ergonomi är lika med bättre funktionalitet.

Det finns alltså all anledning att satsa på ergonomiförbättringar, speciellt sådana som tillämpas.

Utbildningsdagarna består av föreläsningar samt deltagarnas egna analyser och förslag på åtgärder för de olika funktionerna på företaget. Vad är ledningens ansvar, vad är arbetsledarnas ansvar, vad kan säljorganisationen göra annorlunda, vad kan man kräva av medarbetarna o.s.v.

 

Utbildningsinnehåll, föredrag, föreläsningar och eget arbete i grupp

Exempel på föredrag och föreläsningar:

 

Vad är belastningsbesvär och vad kan besvären bero på?
Ergonomi, vad står det för och kan det löna sig med ergonomiförbättringar?

Hur förbättra arbetssätten och arbetsmetoderna när de yttre förutsättningarna är reglerade? Hur göra det bästa av de förutsättningar som gäller?

Hur ser ansvarsfördelningen ut på arbetsplatsen?
Hur sipprar ansvaret från Arbetsmiljöverkets föreskrifter ner via chefens ansvar, facket och skyddsombudens roller, arbetsgruppens beteende och individens val?
Ledarskap och medarbetarskap, vem ansvarar för vad, ramar och ramsättning.

Vad kan/bör företaget och ledning göra?
Vad är ett gott ledarskap och hur kan vi stärka ledarna i deras förmåga att kommunicera, leda verksamheten i det dagliga arbetet samt träna på konflikthantering. 

Vad kan/bör arbetstagarna göra?
Vad kan arbetsgruppen och individen göra för att det ska bli bättre?
Hur påverkar antaganden, attityder och språkbruk vårt beteende?

Träna på arbetstid, ett måste eller…?
Kan 2 x 4 minuters träning på arbetstid göra skillnad?
Träna på fritiden, hur och varför? 

Vad bör man göra tillsammans, samverkan finns den?
Hur kan man göra verklighet av Arbetsmiljölagens krav på samverkan, och hur få samverkan att fungera, på riktigt?
Hur påverkar antaganden och attityder våra möjligheter till samverkan?