Att hinna

Vad du behöver veta om stress!

att hinna

Den psykosociala arbetsmiljön – en grundläggande orientering och en praktisk verktygslåda.

 

I arbetet mot stress på arbetsplatsen har chefen många gånger en speciell roll. Men medarbetaren måste förstås ges möjlighet att få förståelse och möjlighet att själv förändra och förbättra sin situation. Denna utbildning anpassar vi enkelt till den grupp som är aktuell. Stress är aldrig enbart ett individproblem. På arbetsplatsen finns också ett ansvar för arbetsmiljön och att det inte finns organisatoriska och sociala faktorer som skapar stress och ohälsa.

 

Det finns all anledning att lära sig mer om stress, vilka uttryck den tar sig, när den blir skadlig, och framför allt hur man kan hantera och förebygga att den leder till ohälsa. Välkommen till en utbildning som ger dig både kunskap och konkreta verktyg för att bekämpa skadlig stress!

 

Nedanstående är några av de områden som 2-dagars kursen kan innehålla:

 

  • Var kommer stressen ifrån och vilka är de tidiga och tydliga tecknen och symptom vi kan upptäcka hos oss själv och andra? Och inte minst tecken och symptom i organisation som vi ska vi vara observanta på. Och hur hanterar vi dessa symptom och ännu hellre förebygger.
  • Hur kan vi hantera stress på jobbet och vems är ansvaret att förändra? Organisationen, ledarskapet, individen? Hur kan jag som medarbetare eller chef reducera istället för att addera stress? Min egen och andras. Vad säger den nya föreskriften AFS 2015:4  från Arbetsmiljöverket?
  • ”Vad är stress – forskning, fakta och fysiologi” Några praktiska förklaringsmodeller; KASAM, Krav-Kontroll, Fight, flight, freeze.
  • Hur hittar man stresshanteringsstrategier som fungerar.
  • Hur påverkar antaganden och attityder vårt beteende och hur kan vi förändra och förbättra möjligheterna att hantera inre och yttre stress.
  • Hur kan vi skapa tydlighet, kraft och riktning?
  • Och hur sätter vi gränser och skapar utrymme för återhämtning?

 

Under denna kurs kommer ni erbjudas insikter om vilka pusselbitarna är som kan vara avgörande för hälsa och ohälsa på jobbet och på fritiden. Som kan ge var och en ökade förutsättningar till en bättre arbetsdag och balans i livets olika delar. I dessa utbildningar adderar vi mer än gärna föreläsningar och diskussioner om kost, sömn och träning.

 

Vi avslutar med en självskattning, för att var och en själv ska kunna sätta fokus på vad som behöver justeras för att skapa en mer stressfri tillvaro utifrån 4 aspekter som är avgörande för hälsa/ohälsa.

 

Kursens pedagogiska upplägg innehåller bland annat föreläsningar, övningar, reflektioner och diskussioner för att deltagarna på ett enkelt sätt ska få en möjlighet att integrera ny kunskap till en direkt användbar kompetens och en fördjupad förståelse.