Att brinna

-Brinna utan att bli utbränd

att brinna

Denna utbildning riktar sig till dig som har ett arbete eller ett uppdrag som du älskar och brinner för, men känner att det börjar bli lite mycket nu…..Du får förståelse för hur du ska kunna hantera trycket uppifrån, från sidan och inte minst inifrån.

 

  • Hur ska jag hantera de krav jag står inför?
  • Hur ska jag kunna brinna för mitt jobb och mitt uppdrag utan att riskera att bränna ut mig?
  • Hur kan jag leda mig själv och möta andra?

 

Målet är att du som deltar ska få en fördjupad förståelse för vad som skapar stress och vad du kan och bör göra för minimera riskerna för ohälsa.

 

Syftet är också att ge grundläggande kunskaper om vad kommunikation och förändringsprocesser består av och hur detta påverkar beteenden, samarbete och utveckling, detta för att stärka dig i din roll.

 

För att kunna förändra egna och andras attityder och beteenden, och för att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull helhet, krävs ny kunskap för att möta dagliga situationer på ett nytt sätt. Denna nya kunskap får du under dessa två dagar utan vare sig pekpinnar eller dåliga samveten.

 

Dagarna innehåller föreläsningar, övningar, reflektioner, praktiska genomgångar, erfarenhetsutbyte, diskussioner och sammanfattningar samtidigt som vi har roligt och trivs.

 

Se exempel på denna utbildning under Cases

 

Utbildare:

Pia Ståhl; Förändringsledare

Jan-Erik Ståhl; Arbetsmiljökonsult