Att vinna

Organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö

att vinna

Denna utbildning riktar sig till de företag och organisationer som har mer komplexa verksamheter där man vill ta ett helhetsgrepp. Vårt syfte med utbildningen är att vardagen ska fungera bättre för samtliga på företaget. Samtidigt som man blir effektivare och lönsammare ska inte den psykosociala-och fysiska arbetsmiljön försämras, tvärtom, den ska bli bättre.

 

Vi sätter oss in i verksamheten, vi videofilmar de olika arbetsuppgifterna för analys, intervjuar personal, skyddsorganisation och diskuterar med ledningen.

 

Varje verksamhet har sina specifika utmaningar, men det som brukar vara gemensamt är behovet av en ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter och förutsättningar.

 

Ett fokus på hur företagets olika avdelningar, chefer och ledare kan samarbeta. Hur man ser på medarbetarnas hälsa och ergonomi. Vem som gör vad och varför. Hur kommunikationen fungerar, och hur man arbetar med förändringsprocesser. Hur kan gruppchefer och teamleders orka, kunna och vilja vara goda ledare i sin position mellan chef och medarbetarna.

 

Vår grundläggande målsättning är att företaget inte ska tappa kraft genom att man inom företaget drar åt olika håll. Konkurrenten är inte en annan avdelning, det är ett annat företag.

 

Vi vill att ni aldrig mer ska tänka eller prata i termer av ”de där upp och dem där nere”.

Utbildningen kan omfatta

  • Grundläggande förståelse hur man kan arbeta med förändring
  • Kunskap om kommunikation; att nå ut och nå fram
  • Grundläggande ergonomi samt hälsa, stress, sömn, kost
  • Ergonomisk metodutveckling
  • Från teori till praktik. Medarbetarskap. Mål och strategier
  • Kvalitetssäkring. Uppföljning av pågående förändringsarbete
  • Säkerställande av de genomförda förändringarna
  • Avslutande återrapportering till beställare och eller ledningsgrupp