Seminarium Aktivitetsbaserat

Seminarium Aktivitetsbaserat - från idé till leverans
Seminarium Aktivitetsbaserat – från idé till leverans

Bakgrund

Vi har båda en lång erfarenhet av kontorsarbetsmiljöer. Jan-Erik som ergonom, arbetsmiljökonsult och författare till flera böcker som handlar om kontorsergonomi, öppna kontor etc. Pias bakgrund är erfarenhet från många år som chef och ledare inom kontorsmöbelbranschen.

Kontorens arbetsmiljö ”drabbas” emellanåt av olika trender och omgripande förändringar och vårt intresse väcktes för den senaste – ABW kontoret(Activity Based Workplace)

Vad betyder det nya ABW-kontoret egentligen för arbetsmiljön och framför allt för de människor som står inför de möjligheter och utmaningar detta ger.

Förarbete och förslag

Vi startade vårt arbete med att sätta oss in i olika aspekter av ABW, den fysiska och den organisatoriska och social arbetsmiljön, som enligt oss och vår erfarenhet, kunde vara avgörande för att dessa projekt lyckas. Läste allt vi kunde hitta och utforskade möjligheterna, gjorde studiebesök och fick också erfarenhet från dessa miljöer via olika konsultjobb.

Vi kontaktade en samarbetspartner, Metodicum, som arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor via utbildningar och seminarier, och lade fram vårt förslag till ett seminarium. De ställde sig mycket positiva till vårt förslag och i år, 2017, samarrangerar vi detta seminarie för tredje året i rad.

Genomförande

I samråd med Metodicum valde vi ut intressanta och aktuella områden och föreläsare, alltid med ett mål att visa på olika aspekter och alltid utifrån ett arbetsmiljöfokus.

Pia har i genomförandet även tagit rollen som moderator, och vi båda har haft föredrag under dagarna.

Exempel på föredrag:

  • Vad är en aktivitetsbaserad arbetsplats och vad är det inte?
  • Varför en aktivitetsbaserad arbetsplats?
  • Vilken teknik behövs för att kunna arbeta aktivitetsbaserat?
  • Så gjorde vi, exempelföretag.
  • Arkitektens process & metoder.
  • Finns det ergonomiska problem i aktivitetsbaserade kontor?
  • Vad krävs för att förändringsprocessen mot aktivitetsbaserat ska lyckas?
  • Ställ dina frågor till experterna!

Vår reflektion

Vi har förstått att det finns ett stort behov av ett arbetsmiljöfokus kring arbetet före, under och efter det man skapar ett ABW-kontor. Vi sett vad som är möjligt när vi har sammanfört gamla kontakter från vårt nätverk med helt nya kompetenser.

 

Deltagarnas kommentarer

Tack för trevliga seminariedagar. Det var mycket bra med de olika ”frågerummen” på slutet.

Mycket trevligt upplägg från alla deltagande föreläsare, utställare och Metodicum.

Mycket bra! Jag var endast med dag 2 så jag kunde inte svara ok på den delen. Men en utmärkt dag och jätte bra initiativ att ha frågor under eftermiddagen. Mycket bra! Stort tack

Aktivitetsbaserat är just nu den starkaste trenden när man bygger nya kontorsmiljöer eller renoverar befintliga. Hur fungerar dessa miljöer i praktiken?
Hur ser förändringsprocessen ut? Blir ergonomin bra?