Loomis

Loomis - Ett företag specialiserat på kontanthantering.
Ergonomicoachutbildning på Loomis

Bakgrund

2014 ville Loomis höja den ergonomiska kompetensen bland medarbetarna och säkerställa att den ergonomiska kompetensen skulle finnas på företaget under verksamhetens samtliga timmar.

Förarbete och förslag

Vi besökte företaget och videofilmade aktuella arbetsuppgifter, pratade med chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetarna. Vi satte oss in i verksamheten för att kunna göra en bra utbildning.

Vårt förslag var att de skulle utbilda ergonomicoacher.

Ergonomicoachen ska ha en grundläggande kunskap om ergonomi, hälsa samt en kunskap om hur man kan lära sina kollegor att vara rädda om sig, både på jobbet och på fritiden.

Genomförande

Företaget valde ut medarbetare, skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Utbildningens innehåll:

 • Hälsa, stress, sömn, mat, alkohol och droger
 • Förändringsarbete, beteende och kommunikation
 • Intentioner och antaganden
 • Anatomi, ergonomi och träning
 • Feedback och ramkompetens

 

Utbildningen genomfördes via föreläsning, gruppdiskussioner, gemensamma analyser av videofilmer, och eget arbete under två dagar.

Vår reflektion

De stora fördelarna med ett upplägg med ergonomicoacher anser vi är flera

Ergonomicoacherna:

 • verkar som goda föredömen.
 • lär de nya.
 • kan utveckla ergonomin och hälsoarbetet både i vardagen och mer strukturellt.
 • kan jobba med den långsiktiga metodutvecklingen.
 • fick kunskap som finns i verksamheten varje dag och under varje skift.

Deltagarnas kommentarer

 • Superbra upplägg med tydliga ramar
 • Bra blandning av fakta, teori och egna frågor/idéer
 • Jag tycker att Pia & Jan-Erik har lyckats få ihop mycket fakta på ett lätt och tilltalande sätt
 • Jag tar med mig mycket även till mitt personliga liv
 • Roliga och arbetar bra tillsammans. Intressanta ämnen och bra samspel
 • Mycket proffsigt och många aha –upplevelser

Dynamiken och kemin mellan kursledarna hjälpte att göra kursen mer intressant och rolig! Viktigt information som var intressant. Alla anställda borde få gå den!