Schenker

Fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljöarbete på Schenker AB

Bakgrund

Schenker Paket vill förbättra ergonomin kring pakethanteringen. En relativ komplex verksamhet som är hårt styrd av tidsfönster. Tidsfönster då paketen anländer till terminalen och tidsfönster för senaste utleverans från terminalen. Då det snart visade att problemen inte kunde lösas med en eller två förbättringar genom inköp av hjälpmedel, eller enbart genom ergonomiutbildning för medarbetarna, kom vi snart fram till att åtgärderna, om de skulle bli framgångsrika, måste implementeras i hela ledarskapet.

 

Förarbete och förslag

Vi satte oss in i verksamheten, videofilmade arbetet, intervjuade personalen och fick information från ledningen. Vi kom fram till att chefer och arbetsledare behövde ha mer fokus på HUR personalen hanterade alla paket, inte bara ATT man tog emot, sorterade och levererade.

Vårt förslag var en kombinationsutbildning. Ergonomiutbildning för medarbetarna hur man på bästa sätt hanterar paket, och en utbildning för chefer och arbetsledare i hälsa, ergonomi och ledarskap.

Med fokus på att orka, kunna och vilja vara en aktiv chef i det dagliga arbetet. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om vad kommunikation och förändringsprocesser består av och hur detta påverkar beteenden, samarbete och utveckling.

För att öka förutsättningarna till att arbeta på ett smartare, effektivare och mer ergonomiskt sätt.

Genomförande

Vi utbildade samtliga avdelningschefer och teamleaders i praktiskt ledarskap.

Utbildningen genomdrevs under 5 stycken halvdagar och 2 uppföljningstillfällen

  1. Grundläggande förståelse hur man kan arbeta med förändring
  2. Kunskap om kommunikation; att nå ut och nå fram
  3. Grundläggande Ergonomi samt Hälsa, stress, sömn, kost
  4. Ergonomis metodutveckling
  5. Från teori till praktik. Medarbetarskap. Mål och strategier
  6. Kvalitetssäkring. Uppföljning av pågående förändringsarbete
  7. Säkerställande av de genomförda förändringarna

Avslutande återrrapportering till ledningsgrupp

Efter detta fick samtlig personal på pakethanteringen utbildning grundläggande ergonomi.

Vår reflektion

Ergonomiska problem får sällan en lösning över tid om enbart medarbetarna som utför det praktiska arbetet får utbildning i ergonomi. Samtliga som har en arbetsledande roll måste också bli duktiga på praktiskt ledarskap. Kort sagt inte enbart utbildning i ATT paketen ska iväg på bästa och snabbaste sätt, utan också HUR medarbetarna gör för att få iväg paketen.

Deltagarnas kommentarer

  • Jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv och är evigt tacksam för detta.
  • Jag är övertygad om att när gruppen har accepterat förändringen fullt ut, så kommer vi att ha en säkrare produktion.

Ergonomiska problem får sällan en lösning över tid om enbart medarbetarna som utför det praktiska arbetet får utbildning i ergonomi. Samtliga som har en arbetsledande roll måste också bli duktiga på praktiskt ledarskap.