SAS Ground Handling | Insight academy - fördjupad förståelse leder till ökad förmåga
134
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-134,bridge-core-2.7.3,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_popup_menu_text_scaledown,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-25.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

SAS Ground Handling

SAS Ground Handling –  Exempel på Strategisk ergonomi

Bakgrund

Vårt uppdrag var att hjälpa företaget med ergonomin kring ett antal svårare arbetsuppgifter. Vi hade redan utbildat ca 450 medarbetare i ergonomi, och ville nu nå lite längre och djupare. Att genomföra mer av samma, skulle förmodligen ge mer av samma.

Det fanns också en önskan från företaget om en ökad samverkan, därför var deltagarna:

Personer från ledningen
Teamleders
Koordinatorer
Handledare
Skyddsombud.

Förarbete och förslag

Vi satte oss in i verksamheten, videofilmade arbetet, intervjuade personalen. Vi analyserade materialet och tillsammans med arbetsmiljöansvarig på företaget tog vi fram de tre svåraste ergonomiska utmaningarna. I nästa steg träffade vi ledningen och förankrade vårt utbildningsförslag för att säkerställa att detta var både genomförbart och skulle ge önskvärt resultat.

Vårt förslag var att samla nyckelpersoner ifrån olika delar i verksamheten, och från olika funktioner under en heldag. Målet var ökad samverkan och bättre kommunikation mellan de olika funktionerna på företaget och att visa på att en del av deras ergonomiska problem är komplexa och kräver olika lösningar på olika nivåer.

Vår lösning på uppdraget var att tillsammans med företaget välja ut ett antal nyckelpersoner som under en heldag fick träna sig på att lösa de ergonomiska problemen kring de utvalda exemplen.

Genomförande

Vid fem tillfällen samlade vi sammanlagt ca 100 personer från företaget. Under dagen fick deltagarna ta del av föredrag, diskussioner och egna arbeten i grupp.

Exempel på föredrag var:

  • Beteende, intentioner, antaganden och ramar
  • Anatomi
  • Ergonomi
  • Konflikthantering
  • Träning på arbetstid

Arbetsmetod

Vi delade in deltagarna i lämpliga grupper, där vi självklart blandade funktionerna. De fick se en film på en arbetsuppgift och analysera vilka problem som var förknippade med arbetsuppgiften. De fick därefter själva föreslå på vilket sätt företagets samtliga nivåer kunde bli inblandade i en framtida lösning. Diskussionerna faciliterades av oss.

 

Vår reflektion

Arbetssättet kan komma att ligga till grund för en metodik som kan appliceras på olika ergonomiska problem, både nya och gamla.

I vårt faciliterande arbetssätt förutsätter vi att svaren redan finns i organisationen och inte hos en extern konsult. Vi vaskade fram verksamhetens egna guldkorn.

När de ergonomiska problemen är komplexa krävs det ett nytt angreppssätt, och att arbeta med Strategisk ergonomi är ett effektivt sätt.

Deltagarnas kommentarer

SGH, SAS Ground Handling arbetar med bagagehantering, bl.a. på Arlanda flygplats.