Transportarbetareförbundet

”Att brinna utan att bli utbränd”
Transportarbetareförbundet – Hälsoprojekt för Skyddsombud

Bakgrund

Efter en kortare föreläsning om ergonomi och hälsa väcktes ett intresse för hälsofrågor för fackliga ombud hos ett regionalt skyddsombud från Transportarbetarförbundet som deltog på föreläsningen.

Vi har sedan länge förstått den utsatta position som skyddsombud och regionala skyddsombud verkar under. Man ska bevaka arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, hjälpa kollegor i rehabiliteringsärenden, förhandla med chefer och arbetsledare, göra riskbedömningar och samtidigt sköta sitt vanliga jobb. Många brinner för att hjälpa andra, med en överhängande risk att glömma bort sig själv. I samarbete med det regionala skyddsombudet diskuterade vi hur de med fackliga förtroendeuppdrag ska orka hålla lågan brinnande, utan att bränna ut sig.

Förarbete och förslag

Vi skissade på en utbildningsinsats över två dagar som vi kallade ”att brinna utan att bli utbränd”. Vi föreslog en utbildning för att ge skyddsombuden de verktyg de behöver för att hantera sin emellanåt pressade situation och position. Vi ville skapa bättre förutsättningar för dem att öka förståelsen för hur de själva skulle kunna hantera trycket uppifrån, från sidan och inte minst inifrån, och hur de skulle kunna hantera de krav de står inför?

Målet var att deltagarna skulle få en fördjupad förståelse för vad som skapar stress och vad den enskilde individen kan och bör göra för minimera riskerna för ohälsa.

Genomförande

Vi utbildade 24 skyddsombud under två dagar på en kursgård i Vetlanda. Vårt mål var att deltagarna skulle öka sina förutsättningar för att kunna förändra egna och andras attityder och beteenden och skapa bättre förutsättningar att möta dagliga situationer på ett nytt sätt.

Dagarna innehöll bland annat; 

 • Hälsocirkeln & Hälsorisker
 • Hur kan det bli fel när jag vill väl – kommunikation för icke kommunikatörer
 • Att sätta meningsfulla mål
 • Attityder & antaganden
 • Sömn, Kost & Träning
 • Stresshantering och Strategier
 • Att sätta gränser
 • Självevaluering

 

Vår reflektion

Av gensvaret att döma från deltagarna så hade vi träffat mer än rätt med vårt upplägg. Vi hade tolkat behoven rätt, vi hade satt ihop en utbildning som svarade mot behoven och vi hade lyckats framföra vårt budskap precis som vi hade önskat. Succé helt enkelt.

Efter dessa två dagar fick vi möjlighet till en meta-föreläsning om denna utbildning för Transports samtliga Regionala Skyddsombud och återigen fick vi bevis för att det finns ett mycket stort behov av hjälp, och vi kan ge den hjälpen.

Deltagarnas kommentarer

 • Inspirerande och intressanta. Bra balans mellan allvar och komiskt så man inte tappade intresse
 • De var klara och lätta att förstå. De har bjudit på sig själva på ett roligt sätt. Så högsta betyg.
 • Trevliga. Kunniga. Roliga. Bra upplägg! BRA JOBBAT!
 • Kan verkligen konsten att upprätthålla intresset rakt igenom!
 • Sympatiska, engagerande. Roligt med personliga referenser. Inspirerande. Ni är fantastiska!
 • Bra energi som höll mig vaken och alert. Ett enkelt o lättförståeligt språk.
 • En av de bästa utbildningar jag varit på! Tack för dessa två dagar!!
 • Mycket förtroendeingivande. Lätta att förstå. Mänskligt språk. Lättsamma. Lagom humor
 • Även chefer och tjänstemän ska ha denna kurs
 • Man förstår att enkla lätta förändringar kan göra nytta
 • Mycket duktiga och inspirerande. Fick gruppen att vara avslappnad och delaktig från början
 • Härliga och underbara individer med sinne för humor
 • Trevliga & glada. Bjuder på sig själva. Lätta att förstå. Aldrig tröttande. Eloge till er J
 • Mycket engagemang. Man blir med på utbildningen och är aktiv pga att det är intressant
 • Utbildarna är oerhört engagerade och verklighetsförankrade. Lär ut i lugnt tempo
 • Ökade förståelsen för hur missförstånd händer och uppstår
 • Mycket bra. Engagerande och lätt för att lära ut. Bjuder på sig själva på ett sällan skådat sätt
 • Tack för två helt perfekta dagar med mycket lärorikt innehåll
 • Mycket bra föreläsare. Väldigt intressant. Mycket trevligt och samtidigt roligt
 • Ett lättsamt sätt att tala om frågor som är viktiga. Väldigt bra nivå
 • Blev mycket inspirerad och har fått många verktyg att jobba med
 • Roliga och lyckades hålla intresset uppe i två dagar. Bra J Skulle behöva följas upp
 • Bra och trevliga. Intressanta att lyssna på! Bra med nya infallsvinklar på ”gamla” sanningar
 • Många bra diskussioner, trevligt deltagare. Kompetenta, lättsamma att lyssna på
 • Duktiga att förklara när man inte förstår
 • Roliga intressanta dagar som fler behöver gå. Mycket sympatiska, roliga o underhållande
 • Skulle varit blandat chefer och skyddsombud. Bra energi. Enkelt och lättförståeligt

Av gensvaret att döma från deltagarna så hade vi träffat mer än rätt med vårt upplägg. Vi hade tolkat behoven rätt, vi hade satt ihop en utbildning som svarade mot behoven och vi hade lyckats framföra vårt budskap precis som vi hade önskat.
Succé helt enkelt..